Cursus stop paniek aanvallen

Paniekaanvallen is een mindset – Stop het nu

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Koop

Disclaimer

Kritische noot
Alvorens met de oefeningen aan de slag wordt gegaan, wordt met nadruk gesteld dat
alle verantwoordelijkheid voor het doen van deze oefeningen bij de cliënt zelf ligt. Er
is geen mogelijkheid op enigerlei wijze de verkopende partij, The Mindset Power,
aansprakelijk te stellen voor enig ontstaan ongemak. Bij twijfel is het aldus raadzaam
om voorafgaand aan het doen van de oefeningen, deze te bespreken met arts of
therapeut.
Zeker cursisten die medicijnen slikken wordt geadviseerd om de oefeningen met arts
of therapeut te bespreken voordat hiermee wordt aangevangen.

Begin eenvoudig
Begin elke oefening met iets eenvoudigs (dus een klein probleem) waarbij nauwelijks
of geen emotie komt kijken. Vraag, wanneer nodig, iemand aanwezig te zijn bij een
oefening. Dit kan een veilig gevoel geven en heeft als bijkomend voordeel dat de
ander feedback kan leveren.